Organisatie

contact en route

 • Stichting Woonzorgcentrum
  de Zeeg

 • Den Haagweg 5
 • 6843 LP Arnhem

 • 026-3891086
 • info@dezeeg.nl

Hoofdlocatie de Zeeg heeft parkeergelegenheid op het eigen terrein.

 

bestuur

De Zeeg heeft een managementteam bestaande uit Bestuurder mevrouw B.D. Rijnders en Manager Zorg, mevrouw L. Korf de Gidts.

De Raad van Bestuur wordt gevormd door:

 • mevrouw B.D. Rijnders

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • mevrouw M. Vollebergh (voorzitter)
 • de heer R.G.B. Kampshoff
 • mevrouw S.B.E. Klein Hesselink

WZC de Zeeg heeft een ANBI status. RSIN: 004562598.

samenwerking

Om goede medische zorg voor onze bewoners te kunnen garanderen, werken we intensief samen met de thuiszorg, huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, tandartsen, een GZ-psycholoog, orthopedagoog, ergotherapeut en een diëtist.

Daarnaast werken we onder andere samen met Elver (diensten AVG, orthopedagogen), AAG (financiële en salarisadministratie), Stichting Beheer Bewonersgelden (SBB), Scalabor (voorheen Presikhaaf bedrijven), Driestroom, en Siza. De Zeeg is actief in de Alliantie M3, een samenwerkingsverband van 15 instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

eigen bijdrage WLZ

Voor het wonen bij de Zeeg betalen bewoners een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van deze bijdrage wordt door het CAK berekend.

Voor meer informatie of de berekening van de eigen bijdrage verwijzen we u naar de website van het CAK: https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz.

wachttijden

Wij willen u graag zo snel mogelijk van passende zorg en ondersteuning voorzien.

Voor actuele informatie over de verschillende wachttijden voor wonen, dagbesteding of kort verblijf (logeren), kunt u contact opnemen met de Zeeg en vragen naar mevrouw L. Korf de Gidts. Samen kijken we naar wat de mogelijkheden zijn.

onafhankelijke cliëntondersteuning

Iedereen met een WLZ-indicatie in regio Arnhem, kan voor onafhankelijke cliëntondersteuning terecht bij Menzis Zorgkantoor. Zie hier voor meer informatie en mogelijkheid tot contact:

https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning.

mantelzorg

Als familielid of mantelzorger van iemand met een beperking wil je soms je zorgen en vragen kunnen delen. Samen nadenken over een geschikte oplossing voor een specifiek probleem of gewoon even je hart luchten over iets waar je je zorgen over maakt. We kunnen soms een hele praktische oplossing bieden zoals een logeerplek voor je naaste zodat je even op adem kunt komen. Maar we willen we ook graag een goede sparringpartner zijn, luisteren en meedenken als de oplossing wat minder voor de hand ligt.

Ook medewerkers kunnen geconfronteerd worden met de zorg voor een geliefd familielid of vriend. Om de balans tussen werk en privé te kunnen bewaren is er ook voor hen soms ondersteuning nodig of een luisterend oor. Voor familieleden en mantelzorgers van bewoners, maar ook voor iedere werknemer van de Zeeg geldt dat we in nauw contact samen kijken waar we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Zo is de Zeeg werkelijk een plek waar je er voor elkaar bent.

cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) is iemand die bewoners in vertrouwen kunnen nemen. Soms zit een bewoner wel eens met een vraag of probleem waar hij of zij moeilijk over kan praten. Dan kan de cliëntvertrouwenspersoon de bewoner daarbij helpen. Voor de Zeeg is de cliëntvertrouwenspersoon:

Dhr. Willy Bennink
06-51753635
wgm.bennink@chello.nl

duurzaamheid

Duurzaamheid is een thema waar we bij de Zeeg belang aan hechten. Daarom zijn de logische ‘laag hangend fruit’ oplossingen al geïmplementeerd zoals spouwmuurisolatie, ledverlichting, afval scheiden, lampen op bewegingssensoren enzovoorts. Maar we willen meer bereiken. Zorg voor onszelf en elkaar kan niet los staan van de zorg voor onze leefomgeving die ons dagelijks voedt.

De Zeeg heeft zich gecommitteerd aan de Green Deal voor Zorginstellingen. Voor kleine instellingen, zoals de Zeeg, is het behalen van een bronzen keurmerk (milieu-thermometer zorginstellingen) waarschijnlijk het hoogst haalbare en daar zetten wij ons dan ook voor in.
Vanuit de provincie Gelderland neemt de Zeeg deel aan het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. De Zeeg heeft een duurzaamheidscoach tot haar beschikking die advies geeft om CO2-reducerende maatregelen te nemen, o.b.v. een scan die aanvang 2022 is gedaan.

Naast de hulp vanuit de provincie, is er ook vanuit de gemeente Arnhem extra advies voorhanden. Een adviseur loopt met de Zeeg de reeds uitgevoerde maatregelen door en bekijkt samen met ons welke stappen nog noodzakelijk zijn om te komen tot het bronzen keurmerk.

jaarverslagen en meer downloads

Klik op het document dat je graag zou willen lezen. Deze zal automatisch openen in je browser.

historie

De Zeeg heeft op 2 januari 1979 haar deuren geopend: de eerste medewerkers en 24 bewoners namen hun intrek. We sloten daarmee aan bij de maatschappelijke behoefte om mensen met een verstandelijke beperking niet langer te laten wonen in grote, onpersoonlijke inrichtingen maar in warme, centraal gelegen huizen. Door de jaren heen hebben we de woonruimte van onze bewoners steeds meer uitgebreid. Een aantal woningen zijn recent prachtig verbouwd en we zijn volop bezig met verbouwingen van andere woningen.

stichting vrienden van de Zeeg

In het jaar 2004 is de Stichting Vrienden van de Zeeg opgericht. De statutaire doelstelling van deze stichting is: het inzamelen van fondsen ten behoeve van de viering van jubilea van de Stichting Woonzorgcentrum de Zeeg te Arnhem, het bieden van ondersteuning aan de Zeeg en haar bewoners en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting doet dit middels:
- lijfrenteschenkingen (een conceptakte is voor iedereen opvraagbaar);
- actieve fondsenwerving bij familieleden en vrienden;
- regelmatige ‘reclame’ in De Waterkraan;
- aanwezigheid van bestuursleden tijdens bijeenkomsten;
- aandacht schenken aan en bekend maken van de diverse erfrechtelijke mogelijkheden.

De Stichting heeft een ANBI-status. Het bankrekeningnummer van de Stichting Vrienden van de Zeeg is NL71RABO0384008585. Het RSIN is: 815835413.

Het bestuur bestaat uit:

 • mevrouw H. Bouma-Bennik (voorzitter/penningmeester)
 • mevrouw L. Beernink (secretaris)

jaarverslag 2021 St. Vrienden van de Zeeg

financieel jaarverslag 2021 St. Vrienden van de Zeeg

Via het algemene telefoonnummer kunt u in contact komen met de Stichting Vrienden van de Zeeg.

stichting beheer bewonersgelden

Voor alle bewoners die niet onder bewindvoering of curatele staan, maar die de Zeeg toch ondersteunt in het omgaan met (zak)geld is er de Stichting Beheer Bewonersgelden de Zeeg. Deze Stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de bewonersgelden van de aangesloten bewoners. Een gedeelte van haar werkzaamheden wordt, gecontroleerd, uitbesteed aan de Zeeg. De Zeeg verantwoordt de uitbesteedde taken aan de stichting.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • mevrouw H. Bouma-Bennik (voorzitter)
 • de heer M.R. Suanet (lid)