Organisatie

contact en route

 • Stichting Woonzorgcentrum
  de Zeeg

 • Den Haagweg 5
 • 6843 LP Arnhem

 • 026-3891086
 • info@dezeeg.nl

bestuur

De Zeeg heeft een managementteam bestaande uit het Hoofd Zorg, mevrouw K. Leutscher en de Bestuurder, mevrouw D.W. Navis.

Het bestuur van Woonzorgcentrum de Zeeg bestaat uit de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur wordt gevormd door:

 • mevrouw D.W. Navis

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • mevrouw M. Vollebergh (voorzitter)
 • de heer R.G.B. Kampshoff
 • mevrouw S.B.E. Klein Hesselink

samenwerking

Om goede medische zorg voor onze bewoners te kunnen garanderen, werken we intensief samen met de thuiszorg, huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, tandartsen, een GZ-psycholoog, orthopedagoog, ergotherapeut en een diëtist.

Daarnaast werken we onder andere samen met Elver (diensten AVG, orthopedagogen), AAG (financiële en salarisadministratie), Presikhaaf en Driestroom, Siza, Elver, en Epric, (externe dagbesteding). De Zeeg is actief in de Alliantie M3, een samenwerkingsverband van 15 instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

eigen bijdrage WLZ

Voor het wonen bij de Zeeg betalen bewoners een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van deze bijdrage wordt door het CAK berekend.

Voor meer informatie of de berekening van de eigen bijdrage verwijzen we u naar de website van het CAK: https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz.

wachttijden

Wij willen u graag zo snel mogelijk van passende zorg en ondersteuning voorzien.

Voor actuele informatie over de verschillende wachttijden voor wonen, dagbesteding of kort verblijf (logeren), kunt u contact opnemen met de Zeeg en vragen naar mevrouw Karin Leutscher. Samen kijken we naar wat de mogelijkheden zijn.

onafhankelijke clientondersteuning

Iedereen met een WLZ-indicatie in regio Arnhem, kan voor onafhankelijke clientondersteuning terecht bij Menzis Zorgkantoor. Zie hier voor meer informatie en mogelijkheid tot contact:

https://www.menziszorgkantoor.nl/zorg-nodig/clientondersteuning.

jaarbeelden, jaarverslagen en meer downloads

Klik op het document dat je graag zou willen lezen. Deze zal automatisch openen in je browser.

historie

De Zeeg heeft op 2 januari 1979 haar deuren geopend: de eerste medewerkers en 24 bewoners namen hun intrek. We sloten daarmee aan bij de maatschappelijke behoefte om mensen met een verstandelijke beperking niet langer te laten wonen in grote, onpersoonlijke inrichtingen maar in warme, centraal gelegen huizen. Door de jaren heen hebben we de woonruimte van onze bewoners steeds meer uitgebreid. Een aantal woningen zijn recent prachtig verbouwd en we zijn volop bezig met verbouwingen van andere woningen.

stichting vrienden van de Zeeg

In het jaar 2004 is de Stichting Vrienden van de Zeeg opgericht. De statutaire doelstelling van deze stichting is: het inzamelen van fondsen ten behoeve van de viering van jubilea van de Stichting Woonzorgcentrum de Zeeg te Arnhem, het bieden van ondersteuning aan de Zeeg en haar bewoners en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting doet dit middels:
- lijfrenteschenkingen (een conceptakte is voor iedereen opvraagbaar);
- actieve fondsenwerving bij familieleden en vrienden;
- regelmatige ‘reclame’ in De Waterkraan;
- aanwezigheid van bestuursleden tijdens bijeenkomsten;
- aandacht schenken aan en bekend maken van de diverse erfrechtelijke mogelijkheden.

De Stichting heeft een ANBI-status. Het bankrekeningnummer van de Stichting Vrienden van de Zeeg is NL71RABO0384008585. Het RSIN is: 815835413.

Het bestuur bestaat uit:

 • mevrouw H. Bouma-Bennik (voorzitter)
 • de heer C. Bartels (penningmeester)
 • mevrouw L. Beernink (secretaris)

Jaarverslag 2019 St. Vrienden van de Zeeg

Financieel jaaroverzicht 2019 St. Vrienden van de Zeeg

Via het algemene telefoonnummer kunt u in contact komen met de Stichting Vrienden van de Zeeg.

stichting beheer bewonersgelden

Voor alle bewoners die niet onder bewindvoering of curatele staan, maar die de Zeeg toch ondersteunt in het omgaan met (zak)geld is er de Stichting Beheer Bewonersgelden de Zeeg. Deze Stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de bewonersgelden van de aangesloten bewoners. Een gedeelte van haar werkzaamheden wordt, gecontroleerd, uitbesteed aan de Zeeg. De Zeeg verantwoordt de uitbesteedde taken aan de stichting.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • mevrouw H. Bouma-Bennik (voorzitter)
 • de heer K.H.M. Welles (secretaris-penningmeester)
 • de heer M.R. Suanet (lid)